วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30น. ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง