วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 5/2562 ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง