วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30น. ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง