วันพฤหัส​ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมสัญจรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2562 พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง