วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์จำกัด มอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลปลวกแดงและโรงพยาบาลนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง