วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สงวน แสงวงศ์กิจ และ คุณ เสนาะ รอดระหงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง