วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานหลักสูตรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง