วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. คุณ สงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และ หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง