วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2563 ณ ร้านอาหารเพลินตา