วันที่ 27 กพ 63 คุณสงวน แสงวงศ์กิจประธานสภาฯ ระยอง และคณะกรรมการที่ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและรับมอบเกียรติบัตร จากท่านผู่ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ จวนผู้ว่าราชการ จ. ระยอง