วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายเสนาะ รอดระหงส์ , นายปกครองชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายศุภทรรศ สาพิมาน กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางป้องกันแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายทหารนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี