วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดควบคุมโรคระบาด เรื่องมาตรการต่างๆที่ทางจังหวัดจะออกมาบังคับใช้เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร สถานออกกำลังกาย ศาสนกิจต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง