วันที่ 16 มีค.63 เวลา 9.00 น. คุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ณ รร.ระยองซิตี้