วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น นายฐานวัฒน์ บวรอนันตโจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง (กพร.ปจ.) ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง