วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ คณะวิจัย ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง