วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมให้ความรู้เรื่องโครงการ Mars Project และเป็น Closed Group Flare ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เชิงรุกไปสู่ประชาชนรวมไปถึงผู้นำชุมชนนอกเขตประกอบการและส่วนราชการและสื่อมวลชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC อำเภอเมือง จังหวัดระยอง