วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ พิชิต ธีรชัยไพศาล กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง