วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท วินเทอมส์ จำกัด บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลมาบตาพุดและโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง