ร่วมเป็นวิทยาการเสวนาในหัวข้อ”โลกยั่งยืน ชุมชนยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน” งาน SD Day ประจำปี 2561

s__109707277