ร่วมฟังความเห็นฯโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมรับฟังความเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

ptt1 ptt2