ร่วมพิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

s__50323461