ร่วมประดับเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉก แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ

ว่าที่ ร.ต.สมถวัลย์ บุญประภาศรี ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประดับเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉก แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ ห้องปทุมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a71 %e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a72