ระดมความคิดเห็นจัดประชุมและทำแผนยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออก

28 -29 เมษายน 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และนายสงวน แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมระดมความคิดเห็นจัดประชุมและทำแผนยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออก ณ บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด

 

%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%841 %e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%843 %e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%844 %e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%842