ประชุมเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%991 %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%992