ประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 -10.30 น. และเวลา 10.30 – 12.30 น. ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยองและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ประชุมร่างยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

%e0%b8%ab%e0%b8%991 %e0%b8%ab%e0%b8%992 %e0%b8%ab%e0%b8%994 %e0%b8%ab%e0%b8%995 %e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%996 %e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%998 %e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9910