พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang Regional 2018 รอบภูมิภาคจังหวัดระยอง

s__100425737