พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1”

S__126246927