พิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระนารายณ์ขึ้นประดิษฐาน

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ร่วม ใหม่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d1 %e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d2