ผู้ประกอบการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า

13516601_1561918347445507_726948103228912730_n

20 มิถุนายน 2559 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำผู้ประกอบการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า