ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์แนวทางบริหารจัดการขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะ 3R เพื่อเป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน

s__90259460