ประชุมโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ๔.๐ และ ๑.๐ อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครั้งที่ 3/2561

s__113008677 s__113008678 s__113008681 s__113008680 s__113008679