ประชุมและร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยองและคณะกรรมการ ร่วมประชุมและร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%883 %e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%882