ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกระจายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดระยอง ปี 2561

s__86761476