ประชุมเรื่องผังเมือง

13512088_1561916687445673_3498829408697660848_n

17 มิถุนายน 2559 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หารือเรื่องผังเมือง ณ บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)