ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง

s__82452520 s__82452521