ประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัดระยอง

13442389_1560150364288972_8298537637577336943_n

 

14 มิถุนายน 2559 คุณปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง