ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน”

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

click1 click2 click3