ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแนวทางการจัดทำมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า (รายใหญ่)

19 กรกฎาคม 2560 นายปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแนวทางการจัดทำมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า (รายใหญ่) เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

19-%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b21 19-%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b22 19-%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b23