ประชุมสัมมนาการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 363

7 กรกฏาคม 2560 นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสัมมนาการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 363 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

7-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%871 7-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%872 7-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%873 7-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%874