ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2561

s__113008674 s__113008675 s__113008676