ประชุมรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการเชิงกฎหมาย ฯ : การจัดการมลพิษอากาศ

24 กรกฎาคม 2560 นายปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการเชิงกฎหมาย โครงการพัฒนากฏหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการมลพิษอากาศ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

24-%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a91 24-%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9-2 24-%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9-3