ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานี รับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว-หนองแฟบ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานี รับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว-หนองแฟบ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87ptt2 %e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87ptt1 ptt2 ptt1