ประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2560

นายแดน ปรีชา รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%881 %e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%882