ประชุมประชาพิจารณ์ร่าง “ระยองโมเดล”

17 กรกฎาคม 2560 นางสาววาริณี อานมณี ผู้จัดการสภาอุตสาหดรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่าง “ระยองโมเดล” ณ โรงแรมระยองซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง

17-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%a51 17-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%a52