ประชุมทำ Workshop แผนพลังงานของจังหวัดระยอง

นายปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมทำ Workshop แผนพลังงานของจังหวัดระยอง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น 8

%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%992 %e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%991 %e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%994 %e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%993