ประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 6/2560

นายประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 -15.00 น. ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a51