ประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่7/2560

นายประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่7/2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรณ์น้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a51 %e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a52