ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง

นายสงวน แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b51 %e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b52