ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

นายเสนาะ รอดระหงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%811 %e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%812