ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง (อจร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2560

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง (อจร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%a31 %e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%a3 %e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%a32